Scheepswerf van Duivendijk

Al meer dan 100 jaar zijn wij een vertrouwd adres in de haven van Bruinisse. U kunt bij ons terecht voor het repareren en onderhouden van verschillende soorten vaartuigen zoals visserijschepen, duw- en sleepboten, inspectievaartuigen, bruine-vlootschepen, stalen jachten, werkpontons, etc. Wij beschikken over een buiten gelegen helling met capaciteit tot maximaal 50 meter, met een maximale diepgang van 2,8 meter. Ook kunnen wij verf aan u leveren van verschillende merken zoals International, Sigma en Hempel.

Scheepswerf-van-Duivendijk-Bruinisse

Bedrijfsvaartuigen

Restauratie

Refit & Conversie

Geschiedenis van het bedrijf

Scheepswerf Van Duivendijk houdt zich, sinds de oprichting van het bedrijf in 2003, bezig met heel bijzondere projecten. Naast de reguliere werkzaamheden – nieuwbouw, onderhoud en restauratie van schepen – is het management zich bewust van het belang van zowel het behouden van kennis als het behouden van historische schepen voor de Noordelijke provincies. Even zo belangrijk is het voor Van Duivendijk om mensen ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’ op te leiden voor de scheepsbouw. Deze speerpunten komen samen in de bijzondere restauratieprojecten die inmiddels op naam van de werf staan.

In 1893 kwam Jan van Duivendijk uit Tholen naar Bruinisse en nam de toen reeds bestaande scheepswerf van Giel van Wezel over die binnendijks aan de steinstraat gelegen was. Een zoon van Jan, Dirk van Duivendijk bouwde in 1908 een nieuwe loods buitendijks. Na de oorlog ging men naast het houtwerk ook over tot het bouwen en herstellen van stalen schepen. In 1990 hebben Dirk en Leen van Duivendijk, zonen van Melis, een nieuwe helling en hellingvloer laten bouwen. In 2001 hebben zij ook een nieuwe loods laten bouwen. Daarna is in 2014 een kleine uitbreiding van het hellingterrein inclusief opslagloods gerealiseerd.

Milieunormen en arbo-wet

Arbeidsomstandigheden zijn de omstandigheden waaronder werknemers en studenten werken in termen van veiligheid, gezondheid en welzijn. Meestal wordt de korte term “arbo” gebruikt. De werkgever en de werknemer zijn in deze gezamenlijk verplicht zich in te zetten voor een veilig en gezond werkklimaat waarbij tevens aandacht is voor het welzijn.

Zit u in de privé / kleincommerciele sector

En heeft u vragen of wilt u van onze diensten gebruik maken?